Vill du ansluta dig till vårt nät?

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens internet, tv och telefoni. Lika självklar infrastruktur i huset som el, vatten och avlopp. Fibern är med sin gränslösa kapacitet framtidens bredband som snart har ersatt kopparkablar, kabeltvnät, antenner och paraboler.

Just nu pågår planeringen för de nya områden som kommer bli erbjudna fiber från SplitVision under 2017. Som husägare kommer du få all information du behöver för att kunna beställa din fiberanslutning. Du kommer även få möjlighet att gå på informationsmöten och träffa den entreprenör som gen...
#inlineditbutton