Bredbandsgruppen

Extra bredbandsuttag
Bredbandsgruppen
Extra bredbandsuttag
- Kabeldragning från befintligt uttag/konverter
- Upp till 10 meter kabel i kanal
- 75 kr per meter utöver 10 m
- Installation av nytt uttag
- Funktionstest
Denna information tillhandahålls av Bredbandsgruppen Denna information tillhandahålls av Bredbandsgruppen
money Pris
Startpris: 990 kr, Uppsägningstid: 0 månader, Bindningstid: 0 månader, Fraktkostnad: 0 kr/mån