redhead

ANSLUT DIN FASTIGHET OCH VÄLJ DINA TJÄNSTER HÄR


Anslut din fastighet till framtidens bredband

Borås Stadsnät SplitVision är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation — till exempel internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag. Borås stadsnät är ett helägt dotterbolag till Borås stad och är allas snabba nät med snabba utfarter till resten av världen. En ansluten fastighet stiger i värde och attraktionskraft.

Välj dina tjänster i Tjänsteguiden

Här hittar du vårt tjänsteutbud och kan välja de tjänster du vill ha via SplitVision – Borås öppna fiberoptiska stadsnät. Nätet är en öppen marknadsplats där en olika leverantörer konkurrerar med ett stort utbud av tjänster. En mångfald som driver upp kvaliteten och pressar priserna och ger dig full valfrihet.
Är du ansluten?
Sök på din gatuadress för att se om du är ansluten till stadsnätet