Vill du ansluta dig till vårt nät?

En fiberanslutning är grunden för dagens och morgondagens internet, tv och telefoni. Lika självklar infrastruktur i huset som el, vatten och avlopp. Fibern är med sin gränslösa kapacitet framtidens bredband som snart har ersatt kopparkablar, kabeltvnät, antenner och paraboler.

För dig som bor i ett område där SplitVision grävt färdigt, finns alltid möjligheten att göra en efteranslutning. Beställningen gör du via splitvision.se alternativt genom att kontakta kundtjänst.