VILLASTADEN
Splitvision_skylt
Allt gräv- och installationsarbete är nu klart i ditt område

För dig som inte anslöt din villa under kampanjperioden, eller kanske precis köpt din villa, finns det fortfarande möjlighet att beställa en så kallad efteranslutning, med pris fr 24 900kr. Skulle detta vara av intresse vänligen kontakta oss, antingen via maileller telefon 033 – 35 72 40, så ser vi över möjligheterna för just din villa. Har du en flerfamiljsfastighet? Då...
gray Intresse 3 st 2%
gray Beställning 3 st 2%
gray Ansluten 52 st 26%
Möjliga anslutningar: 200 st