TRANDARED ÖSTER
Splitvision_skylt
Allt gräv- och installationsarbete är nu klart i ditt område

För dig som inte anslöt din villa under kampanjperioden, eller kanske precis köpt din villa, finns det fortfarande möjlighet att beställa en så kallad efteranslutning, med pris fr 24 900kr. Skulle detta vara av intresse vänligen kontakta oss, antingen via maileller telefon 033 – 35 72 40, så ser vi över möjligheterna för just din villa. Har du en flerfamiljsfastighet? Då...
gray Intresse 1 st 1%
gray Beställning 2 st 1%
gray Ansluten 105 st 57%
Möjliga anslutningar: 185 st

Permanent återställning

Borås Stad är ansvariga för den permanenta återställningen av gatorna i Borås. Så när vårt arbete i området är klart görs en provisorisk återställning av entreprenören, detta för att undvika öppna grusschakter. Därefter genomförs en besiktning och efter det överlämnas området tillbaka till Borås Stad för den permanenta återställningen, och detta är vad som är gjort...